Cele projektu


Cel główny:
Nawiązanie pogłębionej i trwałej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych i Szkołą nr 1 w Starym Samborze, nastawionej na realizację działań ważnych dla regionów pogranicza
(Powiat Bieszczadzki - Rejon Stary Sambor)

Cele szczegółowe:
1.Zdobycie i pogłębienie wiedzy o wymiarach sąsiedztwa polsko-ukraińskiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i rejonu Stary Sambor w zakresie historii, kultury i tradycji oraz wspólnoty wartości demokratycznych przez 44 uczniów
(22 z ZSL i 22 - szkła w Samborze)

2.Wytworzenie produktów gwarantujących trwałość współpracy pomiędzy szkołami i wspierających turystykę w regionie w okresie

3. Włączenie szkoły w Starym Samborze do sieci współpracujących szkół.

4. Wzmacnianie postaw współpracy, dialogu, wzajemnego szacunku i promocji wartości demokratycznych u 52 uczestników projektu (26 z Ukrainy i 26 z Polski).

Powyższe cele osiągnięte zostały poprzez działania zrealizowane w październiku 2014 r., które odbywały się na terenie Ustrzyk Dolnych i innych miejscowości powiatu bieszczadzkiego oraz leskiego, a także na zajęciach w Krakowie przy współpracy z Zakładem Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, które przygotował p. prof.dr hab. Zenon Piech.

czytaj dalej ->